O kancelarii

Praktyka

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej adwokat Tomasz Rogoża zajmuje się prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki znaków towarowych, prawa reklamy oraz ochrony praw autorskich twórców i innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi oraz prawa pokrewnymi - przedsiębiorców, producentów, organizatorów wydarzeń, wydawnictw i organizacji pozarządowych. W obrębie zainteresowań adwokata Tomasza Rogoży znajduje się też prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami oraz transport. W świadczeniu pomocy codziennej prawnej posługuje się językami: litewskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim.

Wykształcenie

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (pracę magisterską obronił z prawa administracyjnego - legalizacji cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Akademii Młodych Dyplomatów (European Academy of Diplomacy) oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (IP Centrum Intellectual Property). Studiował również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, składając egzamin adwokacki w 2019 roku.

Doświadczenie

Doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej zdobywał pracując w branży kreatywnej - agencjach artystycznych, marketingowych, impresariatach oraz organizacjach pozarządowych, ale także w kancelariach prawnych zajmujących się prawem autorskim. Jako aplikant adwokacki świadczył obronę w sprawach karnych przed organami ścigania, CBŚ i sądami na terytorium całej Polski, jak również w sprawach ekstradycji oraz wykonania ENA w Polsce. Zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych - litewskich, estońskich, rosyjskich, białoruskich, ukraińskich oraz brytyjskich.

Chcesz nawiązać współpracę?